Logopedie Heelsum Renkum

 

Welkom op de site van de logopediepraktijk van Mela de Gruyter-Schrijver. Deze praktijk is gestart in 1986 in Heelsum

met het geven van logopedie aan zowel kinderen als volwassenen.

Na verloop van tijd heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen.

 

Voorbeelden van spraakproblemen die ik behandel zijn het onvoldoende op gang komen van het spreken; zwakke mondmotoriek; minder goed verstaanbaar spreken; moeite met articulatie.

Voor stotteren en broddelen verwijs ik door naar collega’s die hierin zijn gespecialiseerd.

 

Zowel bij het onvoldoende opgang komen van de taalontwikkeling als bij taalontwikkelingsstoornissen is de behandeling gericht op het verbeteren van het taalbegrip en het taalgebruik. Er wordt gewerkt aan de verbetering van het begrijpen

van taal; uitbreiden van de woordenschat; het leren spreken in langere en volledige zinnen; het leren vertellen van een verhaal in een logische volgorde.

 

Om op het vakgebied bij te blijven volg ik regelmatig cursussen. Daarnaast ben ik aangesloten bij een kwaliteitskring.

 

 

 

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, DTL gecertificeerd.